Documente

Pentru confecţionarea ştampilelor

Conducătorii organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor prezintă un demers, iar persoanele fizice-o cerere:

- În demers s-au cerere se indică; în ce scop sunt necesare ştampilele /se confecţionează pentru prima dată, în legătură cu schimbarea denumuirii, cu uzarea lor e.t.c./, la fel se indică tipul şi numărul de ştampile solicitat /rotunde, ovale, dreptunghiulare e.t.c./.

- La demers s-au cerere se anexează;

 

1. La confecţionarea ştampilelor cu stema de Stat:

- certificatul /în original/ şi o copie de înregistrare a organizaţiei, întreprinderii, instituţiei.

- extrasul din statut.

- copia ordinului ministrului,conducătorului departamentului privind acordarea dreptului de utilizare a acestor ştampile, extrasul din Hotărîrea Guvernului R.M.

- acordul şi copia Hotărîrii privind schimbarea denumirii /în cazul confecţionării ştampilei în legătură cu schimbarea denumirii/.

- copia buletinului de identitate.

 

2. La confecţionarea ştampilelor simple:

- Societăţi cu răspundere limitată, socetăţi pe acţiuni, organizaţii religioase, obşteşti, gospodării ţărăneşti, asociaţii tovărăşeşti, cooperative, întreprinderi individuale, fonduri, etc,

a.  certificatul şi /copia/  de înregistrare a organizaţiei, întreprinderii, instituţiei, s-au decizia de fondare /după caz/,  eliberat de către organul abilitat

b.  copia extasului din registrul de Stat sau alt organ abilitat /după caz/

c.  copia buletinului de idntitate,

-   Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile judiciare şi ale procuraturii, birourile notariale, birourile de avocaţi, prezintă demersul aprobat de conducător cu ştampila administraţiei întreprinderii, copia extrasului din registru de Stat, sau Ministerului Justiţiei, sau licenţa, /după caz/, ordinul de numire a persoanei responsabile pentru confecţionare şi distrugere a ştampilelor, /în astfel de cazuri/, buletin de identitate.

 

3.  La confecţionarea ştampilelor pentru medici:

-  copia diplomei; - certificat de la locul de muncă; - buletin de identitate.

 

4. În caz de pierdere a ştampilei:

- solicitantul este obligat să prezinte o confirmare a publicării anunţului despre pierderea ştampilei în «Monitorul Oficial».

 

Pentru distrugerea /lichidarea/ ştampilelor:
-  cerere pentru lichidare;

-  copia certificatului de înregistrare;

-  copia extrasului;

-  copia buletinul de identitate;

-  ştampila cu adeverinţa.

 

La distrugerea ştampilelor se eliberează un certificat de formă stabilită de către Ministerul Afacerilor Interne ce confirmă distrugerea. 

Descarcati:  cerere de confectionare sau cerere de lichidare

© Copyright 2017-2023 Colop.md, all Rights Reserved.
Creare site WebBusiness